Bűnmegelőzési Központ

A társadalmi bűnmegelőzés állami szerepvállalás mellett zajló szakmai és civil mozgalom, amely a társadalom legkülönbözőbb szereplői – központi és helyi kormányzati szervek, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb nonprofit és forprofit szervezetek, gazdasági szereplők, állampolgárok és közösségeik, egyházak stb. – között megvalósuló együttműködésre épül. Feladatunk, hogy ezen együttműködési kezdeményezéseket támogassuk a komplex prevenciós programok, felvilágosító és információnyújtó rendezvények keretében, hogy minél nagyobb mértékben hozzájáruljunk a társadalmi bűnmegelőzéshez. A prevenció mellett kiemelt célunk az áldozattá vált célcsoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása, számukra védőháló kiépítése és fejlesztése. Tulajdonosunk közel egy évtizede működtet jogsegély-szolgálatot, amelynek tapasztalatait beépítettük a SZMÖRE projektbe is.