Rólunk

Társaságunk, a pécsi központtal működő RegioLine Nonprofit Kft. közhasznú szervezet, amelyet kiemelten azzal a céllal szerveztek, hogy a térségben elősegítse a társadalmi és gazdasági fejlesztéseket, szaktudásával támogassa a fejlesztési folyamatban részt vevőket, és jelentős hozzáadott értéket teremtsen a felzárkóztatási folyamatok sikeres megvalósításához. Kiemelt célja a személy- és vagyonvédelem erősítése, s annak érdekében a bűnmegelőzési központ fejlesztése, a bűnmegelőzésben, áldozatvédelemben érdekelt szakmai szervezetek munkájának összehangolása, a szakmai partnerek célirányos felkészítése, képzése és fejlesztése.

A fenti célt a társadalmi, vidéki és helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság fejlesztésével, a régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállításával, illetve csökkentésével, továbbá a tudatos társadalmi viselkedésminták pozitív irányú befolyásolásával kívánjuk elősegíteni. A térség fejlesztése érdekében a RegioLine Nonprofit Kft. a regionális ifjúsági, gazdasági, esélyegyenlőségi, oktatási, valamint társadalmi felelősségvállalás területein belül összehangolt fejlesztési logika mentén kívánja érvényesíteni a céljait. Ennek érdekében támogatja az érdekkörébe tartozó kistérségek, települési önkormányzatok, határmenti települések, alsó- és középfokú oktatási intézmények, államháztartási intézmények, a régióban tevékenykedő kis-, középvállalkozások, civil és államigazgatási szervek – mint lehetséges partnerek – összefogását, közös fejlesztési elképzelések megvalósítását, összehangolását. Az említett célok megvalósulását a RegioLine Nonprofit Kft. 4 különböző tevékenységű központot (Képzési Központ, Bűnmegelőzési Központ, Ifjúsági Központ, Önkéntes Központ) működtetve nyújtja komplex szolgáltatásait.

Amiben segíthetünk!

Pályázatok írása, benyújtása, menedzsmentje.

Rendezvényszervezés

Felnőttképzés (szervzetünk 2014 óta engedélyezett felnőttképzési intézmény – engedélyszámunk: E-000754 – képzéseinket lásd a megfelelő menűpontok alatt!)